PLX: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Ba 2023 10:31:00

PLX: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 103610_HDCD-TN-nam-2023.pdf