KDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2023 14:35:00

KDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 24625_ong-bang-van-ban.pdf