DCM: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2023 13:31:00

DCM: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 14033_DHCD-TN-nam-2023.pdf