HII: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2023 10:12:00

HII: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (mã CK:HII) như sau:


Tài liệu đính kèm
 102505_HDCD-TN-nam-2023.pdf