SGR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Ba 2023 09:45:00

SGR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 95021_ng-nien-Nam-2022.pdf