PLX: Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Ba 2023 17:10:00

PLX: Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
   PLX - VB so 356 vv Thong bao Nghi quyet HĐQT vv to chuc DHDCD thuong nien nam 2023.pdf