PLX: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Ba 2023 16:13:00

PLX: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
 50027_eu-ra-cong-chung.pdf