TCR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Ba 2023 17:40:00

TCR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (mã CK: TCR) như sau:


Tài liệu đính kèm
 60322_ng-nien-nam-2023.pdf