ABR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Ba 2023 16:28:00

ABR: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45118_thuong-nien-2023.pdf