HRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Ba 2023 09:07:00

HRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã CK: HRC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 91500_du-DHDCD-TN-2023.pdf