UIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Ba 2023 16:08:00

UIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42415_thuong-nien-2023.pdf