ACB: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Ba 2023 13:28:00

ACB: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu như sau:


Tài liệu đính kèm
 23715_-du-DHDCDTN-2023.pdf