SSI: Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Quyết định của HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Ba 2023 18:52:00

SSI: Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Quyết định của HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Quyết định của HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết như sau:


Tài liệu đính kèm
 70448_oi-ESOP---Signed.pdf