VPI: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Ba 2023 14:42:00

VPI: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest thông báo bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 25126_D-du-DHCDTN-2023.pdf