HRC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 28 Tháng Hai 2023 15:59:00

HRC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42402_du-DHDCD-TN-2023.pdf