HRC: Nghị quyết HĐQT họp định kỳ quý I và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Hai 2023 17:02:00

HRC: Nghị quyết HĐQT họp định kỳ quý I và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo nghị quyết HĐQT họp định kỳ quý I và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52927_huc-DHDCDTN-2023.pdf