SSI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Hai 2023 17:22:00

SSI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60213_en-2023---Signed.pdf