NKG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Hai 2023 13:31:00

NKG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 14510_HOP-DHDCDTN-2023.pdf