KDC: Nghị quyết HĐQT tạm hoãn chia cổ tức đặc biệt và thông qua việc góp vốn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Hai 2023 11:08:00

KDC: Nghị quyết HĐQT tạm hoãn chia cổ tức đặc biệt và thông qua việc góp vốn

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo Nghị quyết HĐQT tạm hoãn chia cổ tức đặc biệt và thông qua việc góp vốn như sau:


Tài liệu đính kèm
 112218_hong-qua-gop-von.pdf