FUCVREIT: Thông báo thay đổi nhân sự - thành viên ban điều hành quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Hai 2023 17:19:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi nhân sự - thành viên ban điều hành quỹ

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự - thành viên ban điều hành quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  54235_an-dieu-hanh-Quy.pdf