VCF: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Hai 2023 14:04:00

VCF: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa như sau:


Tài liệu đính kèm
 20820_C-tc-DHCDTN-2023.pdf