ST8: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Hai 2023 13:23:00

ST8: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã CK: ST8) như sau:


Tài liệu đính kèm
 13656_c-de-hop-DHCD-TN.pdf