MSB: Nghị quyết HĐQT phê duyệt hạn mức tín dụng cho NLQ NNB

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Hai 2023 09:40:00

MSB: Nghị quyết HĐQT phê duyệt hạn mức tín dụng cho NLQ NNB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT phê duyệt hạn mức tín dụng cho NLQ NNB như sau:


Tài liệu đính kèm
 94522_uan-nguoi-noi-bo.pdf