SHB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Hai 2023 15:22:00

SHB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
 32950_ng-nien-nam-2023.pdf