VCF: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 20 Tháng Hai 2023 10:52:00

VCF: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 111229_huc-DHDCDTN-2023.pdf