HSL: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Hai 2023 17:06:00

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52632_HDCD-TN-nam-2023.pdf