VPI: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Hai 2023 15:12:00

VPI: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest  như sau:


Tài liệu đính kèm
 32224_tuc-2022-bang-TM.pdf