ITA: Quyết định của HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Phát triển Năng lượng TânTạo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 08 Tháng Hai 2023 08:57:00

ITA: Quyết định của HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Phát triển Năng lượng TânTạo

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông báo Quyết định của HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Phát triển Năng lượng TânTạo như sau:


Tài liệu đính kèm
 91047_NG-LUONG-TAN-TAO.pdf