DCM: Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Hai 2023 17:24:00

DCM: Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54720_ng-SXKD-nam-2023.pdf