SGR: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Hai 2023 17:45:00

SGR: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn như sau:


Tài liệu đính kèm
 61830_DKCC-HOP-DHDCDTN.pdf