SGR: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm tài chính 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Hai 2023 08:53:00

SGR: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm tài chính 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 90522_-quyen-hop-dhdcd.pdf