VRE: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 10 của VRE12007

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Giêng 2023 17:13:00

VRE: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 10 của VRE12007

Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 10 của VRE12007 như sau:


Tài liệu đính kèm
  Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả lãi kỳ 10 của VRE12007