NAV: Thông báo Quyết định của UBND Thành phố HCM về việc thu hồi đất

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Giêng 2023 17:14:00

NAV: Thông báo Quyết định của UBND Thành phố HCM về việc thu hồi đất

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Quyết định của UBND Thành phố HCM về việc thu hồi đất như sau:


Tài liệu đính kèm
 52405_viec-thu-hoi-dat.pdf