MSB: Báo cáo không còn là CĐL - CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Thành Vinh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Giêng 2023 17:36:00

MSB: Báo cáo không còn là CĐL - CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Thành Vinh

CTCP Đầu tư Phát triển BĐS Thành Vinh báo cáo không còn là CĐL Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 61423_Vinh----13.01.23.pdf