MSB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức cấp tín dụng cho người liên quan của người nội bộ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Giêng 2023 16:50:00

MSB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức cấp tín dụng cho người liên quan của người nội bộ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức cấp tín dụng cho người liên quan của người nội bộ như sau:


Tài liệu đính kèm
 45838_cua-nguoi-noi-bo.pdf