HSL: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT thông qua các chức danh HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Giêng 2023 18:03:00

HSL: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT thông qua các chức danh HĐQT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT thông qua các chức danh HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230117_20230117 - HSL - CBTT Đơn từ nhiệm và Nghị quyết HĐQT thông qua các chức danh HĐQT.pdf