HSL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 17 Tháng Giêng 2023 16:01:00

HSL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41129_ty-nam-2022_CBTT.pdf