DAT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 03 Tháng Giêng 2023 17:27:00

DAT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54442_n-lien-quan-2023.pdf