DCM: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai 2022 17:28:00

DCM: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
20221229_20221229 - DCM - CBTT Dieu chinh cac chi tieu ke hoach nam 2022 của PVCFC.pdf