VNM: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai 2022 10:23:00

VNM: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 103608_-DHCD-2023-(003).pdf