KDC: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Mười Hai 2022 15:41:00

KDC: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 40010_-thuong-nam-2022.pdf