PTL: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Thư ký công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Hai 2022 16:20:00

PTL: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Thư ký công ty

Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Thư ký công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 42844_m-Thu-ky-Cong-ty.pdf