SFC: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Hai 2022 16:13:00

SFC: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn thông báo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 42915_au-chu-tich-HDQT.pdf