HSL: CBTT thay đổi NCLQ của NNB Nguyễn Tuấn Dũng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai 2022 13:55:00

HSL: CBTT thay đổi NCLQ của NNB Nguyễn Tuấn Dũng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà CBTT thay đổi NCLQ của NNB Nguyễn Tuấn Dũng như sau: 


Tài liệu đính kèm
 21650_Nguyen-Tuan-Dung.pdf