VNM: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 12 Tháng Mười Hai 2022 14:14:00

VNM: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo  thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  như sau:


Tài liệu đính kèm
 22917_-doi-giay-CNDKDN.pdf