VMD: Đường dẫn Quy chế HĐQT, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Mười Hai 2022 17:50:00

VMD: Đường dẫn Quy chế HĐQT, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo đường dẫn Quy chế HĐQT, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  60135_dong-noi-bo-QTCT.pdf