DCM: Thông báo thông qua việc ký kết sửa đổi bổ sung giao dịch với người có liên quan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 24 Tháng Mười Một 2022 17:25:00

DCM: Thông báo thông qua việc ký kết sửa đổi bổ sung giao dịch với người có liên quan

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo thông qua việc ký kết sửa đổi bổ sung giao dịch với người có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 53721_doi-hop-dong-khi.pdf