PTL: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với bên có liên quan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Mười Một 2022 15:46:00

PTL: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với bên có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 40323_oi-ben-lien-quan.pdf