VNL: Gia hạn BCTC Quý, BCTC SX bán niên và BCTC kiểm toán năm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Giêng 2018 17:42:00

VNL: Gia hạn BCTC Quý, BCTC SX bán niên và BCTC kiểm toán năm

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink xin gia hạn BCTC Quý, BCTC SX bán niên và BCTC kiểm toán năm như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180105_20180105--VNL--Xin-Gia-Han-CBTT-BCTC-Quy-Soat-Xet-Ban-Nien-va-Kiem-Toan-Nam.pdf