UIC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Mười 2022 16:20:00

UIC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43701_ng-UIC-2022-sign.pdf